Sposób logowania | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Sposób logowania

Do serwisu należy zalogować się w następujący sposób:

 1. Poprawnie przesłać na numer 530530563 wiadomość tekstową według wzoru:
  NAZWA ULICY odstęp NR BUDYNKU, przykładowo Plebiscytowa 15, Stabika 18.
 2. Nazwy ulic wieloczłonowych piszemy bez stosowania odstępów, przykładowo:
  HonorowychDawcowKrwii 12a, ArmiiKrajowej 815.
 3. Nazwy ulic wpisujemy bez polskich znaków oraz dodatkowych określeń typu: gen., ks., bp., al., itp. Jedynie osoby mieszkające przy placach powinny wiadomość tekstową pisać według poniższego wzoru:
  plNAZWA PLACU odstęp NR BUDYNKU, przykładowo plWyzwolenia 17, plGrunwaldzki 4.
 4. Słownik ulic dostępny jest na stronie internetowej Spółki http://www.wodociagi.katowice.pl w zakładce SMS, słownik ulic.
 5. Wielkość liter nie ma znaczenia.
 6. Każdy adres należy zarejestrować odrębnie w systemie.
 7. Po zarejestrowaniu w systemie użytkownik otrzymuje potwierdzenie w formie zwrotnego SMS.

Z chwilą rezygnacji z usługi informacyjnej SMS należy wysłać na numer 530530563 informację o treści stopsms NAZWA ULICY odstęp NR BUDYNKU lub stopsms plNAZWA PLACU odstęp NR BUDYNKU, przykładowo stopsms Plebiscytowa 15.

do góry