Do pobrania | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Do pobrania

kategoria: Pliki do pobrania [48]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SBO/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę 612.13KB pobierz plik : SBO/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę
pdf SBO/006 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej 614.12KB pobierz plik : SBO/006 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej
pdf SBO/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 634.91KB pobierz plik : SBO/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
pdf SBO/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 504.76KB pobierz plik : SBO/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/012 - Oświadczenie 612.87KB pobierz plik : SBO/012 - Oświadczenie
pdf SBO/013 - Oświadczenie użytkownika 603.67KB pobierz plik : SBO/013 - Oświadczenie użytkownika
pdf SBO/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości 444.11KB pobierz plik : SBO/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości
pdf SBO/015 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokalu 704.26KB pobierz plik : SBO/015 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokalu
pdf SBO/016 - Oświadczenie lokatora 613.26KB pobierz plik : SBO/016 - Oświadczenie lokatora
pdf SBO/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 621.17KB pobierz plik : SBO/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 618.66KB pobierz plik : SBO/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 635.33KB pobierz plik : SBO/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
pdf SBO/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów 601.6KB pobierz plik : SBO/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów
pdf SBO/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody oraz zawarcie umowy/aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 620.22KB pobierz plik : SBO/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody oraz zawarcie umowy/aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
pdf SBO/026 - Podanie o duplikat faktury VAT 614.05KB pobierz plik : SBO/026 - Podanie o duplikat faktury VAT
pdf SBO/030 - Zlecenie demontażu/montażu wodomierza 619.42KB pobierz plik : SBO/030 - Zlecenie demontażu/montażu wodomierza
pdf SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi 618.76KB pobierz plik : SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi
pdf SBO/033 - Wniosek o przyjęcie dowożonych nieczystości ciekłych 656.07KB pobierz plik : SBO/033 - Wniosek o przyjęcie dowożonych nieczystości ciekłych
pdf SBO/036 - Reklamacja 619.95KB pobierz plik : SBO/036 - Reklamacja
pdf SBO/041 - Wniosek o kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 487.45KB pobierz plik : SBO/041 - Wniosek o kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
pdf SBO/042 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową 674.79KB pobierz plik : SBO/042 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową
pdf SBO/043 - Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 781.76KB pobierz plik : SBO/043 - Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
pdf SBO/048 - Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych 442.79KB pobierz plik : SBO/048 - Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych
pdf SBO/049 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia 598.12KB pobierz plik : SBO/049 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia
pdf SBO/GWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty 488.15KB pobierz plik : SBO/GWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty
pdf SBO/GWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty 616.25KB pobierz plik : SBO/GWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty
pdf SBO/GWN/024 - Zgoda do obciążania rachunku bankowego 450.23KB pobierz plik : SBO/GWN/024 - Zgoda do obciążania rachunku bankowego
pdf SBO/GWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego 448.3KB pobierz plik : SBO/GWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego
pdf SBO/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego 625.03KB pobierz plik : SBO/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego
pdf SBO/IN/008 - Zlecenie odbioru technicznego/końcowego 617.67KB pobierz plik : SBO/IN/008 - Zlecenie odbioru technicznego/końcowego
pdf SBO/IN/010 - Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej 608KB pobierz plik : SBO/IN/010 - Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej
pdf SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej 630.58KB pobierz plik : SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej
pdf SBO/SDS/001 - Wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych 613.6KB pobierz plik : SBO/SDS/001 - Wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych
pdf SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych 626.06KB pobierz plik : SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych
pdf SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej / prolongata uzgodnienia 613.21KB pobierz plik : SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej / prolongata uzgodnienia
pdf SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji / naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 613.13KB pobierz plik : SBO/SDS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji / naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
pdf SBO/SDS/046 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych z nieruchomości 631.4KB pobierz plik : SBO/SDS/046 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych z nieruchomości
pdf SBO/SDS/047 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do kanalizacji deszczowej 461.7KB pobierz plik : SBO/SDS/047 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do kanalizacji deszczowej
pdf SBO/SES/027 - Zgłoszenie odczytu wodomierza / podlicznika 462.07KB pobierz plik : SBO/SES/027 - Zgłoszenie odczytu wodomierza / podlicznika
pdf SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego 626.62KB pobierz plik : SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego
pdf SBO/SES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur 338.47KB pobierz plik : SBO/SES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur
pdf SBO/SES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur 496.05KB pobierz plik : SBO/SES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur
pdf SBO/SES/039 - Podanie o duplikat e-faktur 312.59KB pobierz plik : SBO/SES/039 - Podanie o duplikat e-faktur
pdf SBO/SES/040 - Zmiana adresu e-mail 331.73KB pobierz plik : SBO/SES/040 - Zmiana adresu e-mail
pdf SBO/SW/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza 619.43KB pobierz plik : SBO/SW/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
pdf SBO/SW/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza 658.34KB pobierz plik : SBO/SW/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza
pdf SBO/ZL/034 - Zlecenie dla próbek wody 774.84KB pobierz plik : SBO/ZL/034 - Zlecenie dla próbek wody
pdf SBO/ZL/035 - Zlecenie dla próbek ścieków 753.93KB pobierz plik : SBO/ZL/035 - Zlecenie dla próbek ścieków

 

do góry