i-BOK | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

i-BOK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK) zostało utworzone w Katowickich Wodociągach S.A. w celu poszerzenia kontaktu z Klientem oraz udoskonalenia jego obsługi.


Program iBOK jest bezpłatnym, multimedialnym serwisem przy pomocy, którego Klient Katowickich Wodociągów S. A. może w dowolnym momencie za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, podejrzeć wystawione faktury, przesłać do naszej Spółki wiadomość/opinię/komentarz/reklamacje, podać stan licznika.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Katowickimi Wodociągami S. A. zostaje zawarta automatycznie, z każdym Klientem, który zaakceptuje warunki zapisane w regulaminie Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Z programu iBOK mogą korzystać wszyscy Klienci Katowickich Wodociągów S.A., którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
  • zaakceptowali regulamin iBOK,
  • prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
  • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w § 3 regulaminu iBOK.

Spółka zapewnia swoim użytkownikom bezpieczne łączenie z serwisem oraz ochronę danych osobowych. Niemniej jednak, Odbiorca dodatkowo powinien zadbać by niepowołane osoby nie otrzymały dostępu do jego konta. W tym celu należy:

  • przydzielone hasło dostępowe zmienić na własne po pierwszym logowaniu,
  • nie udostępniać hasła osobom trzecim,
  • wylogować się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z programu iBOK.

Dzięki iBOK Klient Katowickich Wodociągów S. A. ma łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji o świadczonych na jego rzecz usługach oraz otrzymuje uprawnienia umożliwiające:

  • wgląd do aktualnych rozliczeń z możliwością przeglądania rozliczeń wcześniejszych,
  • wgląd w historię odczytów i wystawionych faktur,
  • analizowanie zużycia wody za dowolny okres przy pomocy wykresu liniowego bądź kolumnowego,
  • podanie stanu wodomierza,
  • przesyłanie do Spółki wiadomości/opinii/komentarzy/reklamacji,
  • otrzymywanie na bieżąco komunikatów m. in. o awarii,
  • pobranie podstawowych wniosków obowiązujących w Spółce,
  • sprawdzanie, do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna podlicznika.
  • aktywację usługi e-faktura
  • podgląd do elektronicznego obiegu dokumentów w celu monitorowania sprawy zgłaszanej do tut. Spółki

Zapraszamy do korzystania z i-BOK

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 32 78 82 400 lub osobisty w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach - Szopienicach.

do góry