LABORATORIUM | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

LABORATORIUM

Symbol akredytacji PCA oraz znak ILAC MRALaboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. pobiera próbki i wykonuje badania na potrzeby własne i klientów zewnętrznych. Posiada certyfikat akredytacji nr AB 1433 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Jest to formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium i wiarygodności wykonywanych badań. Szczegółowy zakres akredytacji jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

Zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia Laboratorium Centralne uzyskało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na pobieranie i wykonywanie analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

W skład Laboratorium Centralnego objętego zakresem akredytacji nr AB 1433 wchodzą:

 • Pracownia Wody, Mikrobiologii i Ścieków oraz punkt przyjmowania próbek wody i ścieków
  40-334 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 130
   
   
  Tel.+48 32 78 82 622
 • Pracownia Ścieków - Podlesie
  40-748 Katowice, ul. Zaopusta 70
   

Laboratorium Centralne oferuje usługi z zakresu pobierania i badania próbek wody przeznaczonej do spożycia, wody powierzchniowej, wody na pływalniach, ścieków i osadów.

Laboratorium Centralne zatrudnia wysoko wykwalifikowany i kompetentny personel, który stale doskonali swoje umiejętności i poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach. Doskonalenie to obejmuje system zarządzania jakością i organizację pracy, metody badawcze oraz obsługę nowoczesnego wyposażenia. Rzetelność, wiarygodność i kompetencje personelu potwierdzają pozytywne wyniki uzyskiwane w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości.

Laboratorium obecnie wykonuje oznaczenie ponad 60 parametrów. Podążając za zmianami w odpowiednich przepisach prawa Laboratorium systematycznie poszerza zakres wykonywanych oznaczeń. Ofertę swoją kieruje do zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, szkół, przedszkoli, administratorów basenów, właścicieli ujęć wód podziemnych i studni przydomowych.

Laboratorium przyjmuje do badań próbki pobrane przez upoważnionych pracowników Laboratorium, w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę oraz próbki pobrane i dostarczone do Laboratorium przez Klienta.

Ze względu na organizację pracy w Laboratorium, wyznaczono dni i godziny przyjęć próbek dla poszczególnych rodzajów badań:

 • próbki do badań mikrobiologicznych i sensorycznych - od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 13.00;
 • próbki do badań fizykochemicznych - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00;

Próbki do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych mogą być dostarczone do Laboratorium w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 32 788 26 22.

Laboratorium nie przyjmuje próbek do analiz mikrobiologicznych i sensorycznych w pojemnikach innych, jak pobrane w siedzibie Laboratorium lub w Biurze Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A.

kategoria: Instrukcja pobierania wody i ścieków [1]
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Instrukcja pobierania wody i ścieków dla Klienta 124.05KB pobierz plik: Instrukcja pobierania wody i ścieków dla Klienta
do góry