Oddziały Wodociągowe | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Oddziały Wodociągowe

Oddziały Eksploatacji Sieci Wodociągowej w Katowickich Wodociągach S.A. zajmują się kontrolą gospodarki wodnej, w tym zabezpieczeniem racjonalnego gospodarowania wodą poprzez kontrolę zakupu i sprzedaży wody oraz podejmowanie działań ograniczających straty wody.

Do zadań Oddziałów Eksploatacji Sieci Wodociągowych należy usuwanie awarii sieci wodociągowej, wymiana uszkodzonych urządzeń takich jak: zasuwy i hydranty oraz zabudowa reduktorów ciśnień. W razie potrzeby wykonują również prace mające na celu poprawę jakości wody tj. płukanie sieci, dezynfekcja czy regulacja ciśnienia i przepływów. Dokonują odczytów, montażu i wymiany wodomierzy wraz z zaworami zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach realizacji tzw. zlecenia kompleksowego wykonują budowę przyłączy.

Oddział Eksploatacji Sieci Wodociągowej - Centrum 

Oddział Eksploatacji Sieci Wodociągowej - Centrum realizuje naprawy awaryjne sieci wodociągowej na terenie miasta Katowice w północnej części miasta Katowice dzielnicach: Śródmieście, Brynów - Osiedle Zgrzebnioka, Załęże, os. Witosa, Dąb, os. Tysiąclecia, Wełnowiec - Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Dąbrówka-Mała, Zawodzie, Janów - Nikiszowiec, Szopienice - Burowiec oraz części dzielnicy Muchowiec.
Oddział Eksploatacji Sieci Wodociągowej - Centrum oprócz eksploatacji sieci wodociągowej zajmuje się obsługą hydroforni na terenie całego miasta Katowice.

ul. Milowicka 9a, Katowice
tel. 32 78 82 492
tel. 32 78 82 493
tel. 32 78 82 496

Oddział Eksploatacji Sieci Wodociągowej - Południe 

Oddział Eksploatacji Sieci Wodociągowej - Południe - realizuje naprawy awaryjne sieci wodociągowej na terenie miasta Katowice w dzielnicach: Brynów - Załęska Hałda, Ligota - Panewniki, Piotrowice - Ochojec, Kostuchna, Murcki, Podlesie, Zarzecze i Giszowiec oraz części dzielnicy Muchowiec.

ul. Zaopusta 70, Katowice
tel: 32 78 82 471
tel: 32 78 82 472

 

 

 

do góry