Związki Zawodowe | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Związki Zawodowe

W Katowickich Wodociągach S.A. działają trzy związki zawodowe. Pierwszy z nich Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w wodociągach działa od 1980r. Drugi: Związek Zawodowy Pracowników Katowickich Wodociągów S.A. rozpoczął swoją działalność w 1983r. Trzeci: Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 zaczął działać w 2024r. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest ochrona interesów pracowników.

Przejdź do witryny:

 

do góry