Oczyszczalnie | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Oczyszczalnie

Spółka Katowickie Wodociągi S.A. odprowadza i oczyszcza ścieki z terenu miasta Katowice oraz oczyszcza ścieki z miast Siemianowice Śląskie, Czeladź i części miasta Sosnowiec.

Wynika to z ukształtowania terenu - układu zlewni rzek. Na terenie miasta Katowice pracują cztery oczyszczalnie: Gigablok, Dąbrówka Mała - Centrum, Panewniki i Podlesie. Łącznie oczyszczają blisko 70 tys. m3 ścieków na dobę. Wszystkie to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczno-chemiczne, a ich łączna przepustowość wynosi ponad 103,5 tys. m3 ścieków na dobę.

Oczyszczalnia ścieków Panewniki 

Oczyszczalnia Ścieków Panewniki znajduje się w Katowicach Panewnikach. Obsługuje dzielnice: Ligota, Panewniki i Brynów oraz część dzielnicy Ochojec. Spółka Katowickie Wodociągi S.A. jest eksploatatorem oczyszczalni, zaś jej właścicielem jest spółka Katowickie Inwestycje S.A.

Oczyszczalnia Panewniki jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną z podwyższonym oczyszczaniem biogenów czyli związków nawozowych azotu i fosforu.

Ukończona w czerwcu 2012r. modernizacja obiektu umożliwia oczyszczanie ścieków spełniających wymogi prawa unijnego i właściwą tlenową stabilizację powstających osadów ściekowych. W ciągu doby oczyszczalnia oczyszcza średnio 12,5 tys. m3 ścieków. Po oczyszczaniu wody odprowadzane są do rzeki Kłodnicy.

ul. Panewnicka 330, Katowice
tel. 32 78 82 487
tel. 32 78 82 488

Oczyszczalnia ścieków Podlesie

Oczyszczalnia Ścieków Podlesie znajduje się w Katowicach Podlesiu. Obsługuje dzielnice: Piotrowice wraz z Os. Odrodzenia, Podlesie, Zarzecze, Kostuchna i Murcki. Spółka Katowickie Wodociągi S.A. jest eksploatatorem oczyszczalni, zaś jej właścicielem jest spółka Katowickie Inwestycje S.A.

Oczyszczalnia Podlesie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną z podwyższonym oczyszczaniem biogenów, czyli związków nawozowych azotu i fosforu.

Została uruchomiona w 1989 roku. Okres rozruchu trwał do 1991 roku.

Ukończona w październiku 2012r. modernizacja obiektu umożliwia oczyszczanie ścieków spełniając wymogi prawa unijnego i właściwą tlenową stabilizację powstających osadów ściekowych.  W ciągu doby oczyszczalnia przyjmuje średnio 10 tys. m3 ścieków. Zmodernizowana oczyszczalnia posiada rezerwę przepustowości, aby przyjąć ścieki z rozwijającego się w tym rejonie budownictwa mieszkaniowego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Mlecznej.

ul. Zaopusta 70, Katowice
tel. 32 78 82 568
tel. 32 78 82 569
tel. 32 78 82 566
tel. 32 78 82 567
tel. 32 78 82 570

Oczyszczalnia ścieków Dąbrówka Mała - Centrum 

Oczyszczalnia ścieków Dąbrówka Mała - Centrum znajduje się w Katowicach Dąbrówce Małej. Obsługuje katowicką dzielnicę Dąbrówka Mała oraz miasta: Siemianowice Śląskie, Czeladź oraz Milowice - dzielnicę miasta Sosnowiec. Właścicielem i eksploatatorem oczyszczalni jest spółka Katowickie Wodociągi S.A.

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych (azot, fosfor). Jakość ścieków oczyszczonych spełnia wymogi prawa unijnego. 

Oczyszczalnia ścieków Dąbrówka Mała - Centrum jest pierwszą w Polsce oczyszczalnią ścieków z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 80 tys. m3 na dobę, średniodobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 18 tys. m3 na dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Brynica. 

ul. Milowicka 9a, Katowice
tel. 32 78 82 653
tel. 32 78 82 650
tel. 32 78 82 654
tel. 32 78 82 655

Oczyszczalnia ścieków Gigablok 

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok znajduje się w Katowicach Szopienicach. Jest to druga oczyszczania wybudowana w tym miejscu. Na początku października 2006 roku wyłączono wcześniej działającą oczyszczalnię i rozpoczęto proces uruchamiania nowej.

Właścicielem nowej oczyszczalni Gigablok jest spółka Katowickie Inwestycje S.A. Spółka Katowickie Wodociągi S.A. prowadzi eksploatację obiektu.

Budowę rozpoczęto w 2004 roku w ramach Kontraktu "Projektowanie, Budowa i Uruchomienie Oczyszczalni Ścieków (OŚ) Katowice, Polska Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/004-04" współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym oczyszczaniem biogenów (azotu i fosforu). Jakość ścieków oczyszczonych spełnia wymogi prawa unijnego.

Powstające w wyniku oczyszczania ścieków osady stabilizowane są w procesie fermentacji beztlenowej, a uzyskiwany biogaz wykorzystywany jest do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Do oczyszczalni Gigablok dopływają ścieki z dzielnic Katowic: Załęża, Os. Tysiąclecia, Os. Koszutka, Śródmieścia oraz Os. Paderewskiego. W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni Gigablok są odprowadzane do rzeki Rawy.

ul. Obrońców Westerplatte 130, Katowice
tel. 32 78 82 696
tel. 32 78 82 661
tel. 32 78 82 662

do góry