Oddziały Kanalizacyjne | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Oddziały Kanalizacyjne

Oddziały Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej w Katowickich Wodociągach S.A. zajmują się bieżącą eksploatacją sieci kanalizacyjnej.

Do ich zadań należy eksploatacja ciągów kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i zdrojów ulicznych oraz usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej. Przy wykorzystaniu inspekcji telewizyjnej wykonują analizę stanu technicznego kanalizacji, która jest podstawą typowania do remontu odcinków wymagających pilnej modernizacji. W ramach porozumienia z Urzędem Miasta Katowice prowadzą eksploatację przepompowni wód deszczowych, sieci kanalizacji deszczowej oraz otwartych zbiorników retencyjnych i cieków wodnych.

Oddziały Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej w Katowickich Wodociągach S.A. świadczą również usługi dla zewnętrznych zleceniodawców w zakresie ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji, pompowania ścieków z szamb przydomowych oraz inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnych z cyfrowym zapisem materiałów na nośnikach elektronicznych, pełnym raportem z opisem uszkodzeń rurociągu, zawierającym wykres spadku oraz klasyfikację zaistniałych uszkodzeń.

Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - Południe

Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - Południe obsługuje południowe dzielnice miasta Katowice: Murcki, Piotrowice i Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie, a także dzielnice zachodnie, takie jak: Ligota - Panewniki, Brynów - Osiedle Zgrzebnioka.

ul. Panewnicka 330, Katowice
tel. 32 7882 482
tel. 32 7882 482

Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Katowice - CENTRUM

Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - Centrum, obsługuje północne dzielnice miasta Katowice: Załęże, os. Witosa, os. Tysiąclecia, Załęska - Hałda, Dąb, Koszutka, Wełnowiec i Józefowiec. W obszarze jego działalności znajdą się również dzielnice wschodnie: Zawodzie, os. Paderewskiego, Dąbrówka Mała, Bogucice, Szopienice - Burowiec, Janów - Nikiszowiec, Giszowiec oraz Śródmieście. 

ul. Obrońców Westerplatte 89, Katowice
tel. 32 78 82 446
tel. 32 78 82 447
tel. 32 78 82 448
tel. 32 78 82 449

do góry