OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ
W KATOWICACH PRZY UL. GEN. JANKEGO

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że w powyższym przetargu wpłynęło w terminie 5 ofert kupna.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PJP Piotr Plebankiewicz, ul. Wita Stwosza 7/1 , 40 040 Katowice

do góry