Aktualności | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Aktualności

 • Przedłużają się prace w systemie iBOK
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2021-01-20
  Przedłużają się prace w systemie iBOK

  Katowickie Wodociągi informują, że przedłużają się prace serwisowe w systemie iBOK zaplanowane na 18 i 19 stycznia br. Zakończenie prac powinno nastąpić do 22 stycznia br.  

 • SPRZEDAŻ MAJĄTKU SPÓŁKI - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2021-01-13
  SPRZEDAŻ MAJĄTKU SPÓŁKI - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Katowickie Wodociągi S.A.  ogłaszają trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:Nieruchomości niezabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Gen. Jankego.W skład nieruchomości wchodzi:- prawo własności działki gruntu o numerze geodezyjnym 18/4, k.m. 114,obręb 0003 Ligota, o powierzchni 1237m2, objętej księgą wieczystą KA1K/00028666/0.Przez teren działki przebiega wodociąg o średnicy 500mm. Wymagane jest zawarcie

 • Decyzja Środowiskowa dla budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków "Dąbrówka Mała"
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2020-12-29
  Decyzja Środowiskowa dla budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków "Dąbrówka Mała"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)  Prezydent Miasta Katowice podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 18.12.2020 r. decyzji Nr 80/Ś/20 znak

 • KOMUNIKAT
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2020-09-30
  KOMUNIKAT

  Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracają się do wszystkich właścicieli nieruchomości, administratorów budynków i obiektów w mieście Katowice o dokonanie przeglądu studni wodomierzowych oraz wewnętrznych instalacji wod-kan i zabezpieczenie tych instalacji przed zamarznięciem, a w szczególności zabezpieczenie wodomierzy.

 • Zadbaj o jakość wody w instalacji wewnętrznej
  Zadbaj o jakość wody w instalacji wewnętrznej

  2020-08-14
  Zadbaj o jakość wody w instalacji wewnętrznej

  Każdego dnia Katowickie Wodociągi dbają by woda dostarczana do odbiorców była dobrej jakości. Okres wakacyjny to czas, kiedy szczególnie placówki takie jak szkoły, przedszkola, żłobki czy domy kultury nie pracują w pełnym zakresie. W czasie, gdy nie ma w nich zajęć używają wody znacznie mniej i znacznie rzadziej. Powoduje to dłuższe przestoje wody w instalacjach wewnętrznych, a co za tym idzie może być przyczyną

 • SprzątaMy Dzielnice pijąc „kranówkę katowicką”
  SprzątaMy Dzielnice pijąc „kranówkę katowick

  2020-08-06
  SprzątaMy Dzielnice pijąc „kranówkę katowicką”

  Od 8 sierpnia do 9 września, w ramach akcji „SprzątaMy Dzielnice”, odbywa się tegoroczne sprzątanie miejsc wytypowanych przez mieszkańców. Akcję wspierają m.in. Katowickie Wodociągi, zapewniając uczestnikom wodę prosto z sieci wodociągowej. W ten sposób zachęcają też do picia „kranówki katowickiej” i przyczyniania się do ograniczenia produkcji śmieci w postaci plastikowych butelek.

 • Dofinansowanie niebieskiej infrastruktury
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2020-08-04
  Dofinansowanie niebieskiej infrastruktury

  1 lipca ruszył nabór wniosków w programie „Moja woda”, prowadzonym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Likwidacja kas na terenie oczyszczalni ścieków
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2020-07-31
  Likwidacja kas na terenie oczyszczalni ścieków

  Katowickie Wodociągi informują, że z dniem 31 lipca 2020 roku zostają zlikwidowane kasy: Katowice Panewniki Ul. Panewnicka 330 (na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki) Katowice Podlesie Ul. Zaopusta 70 (na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie)

 • Baseny zostały otwarte
  Baseny zostały otwarte

  2020-06-18
  Baseny zostały otwarte

  W czerwcu w Katowicach rozpoczęły działalność dwa nowo wybudowane baseny- Brynów i Burowiec. Oba mają charakter obiektów wielofunkcyjnych, w których nie tylko można skorzystać z pływalni, ale także i innych atrakcji sportowych. Trzeci analogiczny obiekt jest w trakcie budowy. Ich zarządcą są Katowickie Wodociągi.

 • Otwieramy BOK i kasę główną
  Katowickie Wodociągi S.A.

  2020-06-05
  Otwieramy BOK i kasę główną

  Katowickie Wodociągi 8 czerwca 2020 r. ponownie otwierają dla Państwa: Biuro Obsługi Klienta, ul. Obrońców Westerplatte 89 Kasę Katowice Szopienice, ul. Obrońców Westerplatte 89 (Biuro Obsługi Klienta). Dotychczasowe godziny otwarcia pozostają bez zmian.

do góry