WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/ogloszenie-o-wyniku-przetargu-nieograniczonego
Drukuj grafikę : tak / nie

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ
W KATOWICACH PRZY UL. GEN. JANKEGO

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że w powyższym przetargu wpłynęło w terminie 5 ofert kupna.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PJP Piotr Plebankiewicz, ul. Wita Stwosza 7/1 , 40 040 Katowice

do góry