Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 16.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2024-06-14 MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KIJOWSKIEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin - UE 2024-07-01 10:00:00 otwarte
2024-06-10 REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA ODDZIALE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „GIGABLOK” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-06-25 10:00:00 otwarte
2024-06-05 USŁUGI NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI W RAMACH PROJEKTU MIASTA KATOWICE PN: „JAK RYBA W WODZIE” ORAZ „ELITA PŁYWACKA KATOWIC” – BASEN BUROWIEC, BASEN BRYNÓW, BASEN ZADOLE Usługa Regulamin sektorowy 2024-06-19 10:00:00 otwarte
2024-06-03 REMONT RUSZTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH Z WYMIANĄ DYFUZORÓW W KOMORZE NAPOWIETRZANIA 3A NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM (TOD) W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-06-17 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-05-28 WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWO – CZYSTOŚCIOWYCH W BUDYNKACH ODDZIAŁÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A Usługa Regulamin sektorowy 2024-06-12 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-05-23 „REMONT NAWIERZCHNI W UL. GRODOWEJ NA ODCINKU OD UL. LEŚNEGO POTOKU DO UL. OSWOBODZENIA W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-06-07 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-05-17 REMONT SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W UL. MISJONARZY OBLATÓW 26 W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-05-24 10:00:00 unieważnione
2024-05-17 REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- GARAŻOWEGO NA ODDZIALE EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ POŁUDNIE- SWP Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-06-04 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-05-16 REMONT SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W REJONIE UL. RÓŻYCKIEGO 2-8 W KATOWICACH- ETAP I Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-06-04 12:00:00 rozstrzygnięte
2024-05-16 „ROBOTY REMONTOWE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. MARCINKOWSKIEGO/ 1 MAJA W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-06-10 10:00:00 otwarte
  • 1
  • 2

do góry