Archiwum zamówień | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 392.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2024-04-05 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A Dostawa Regulamin sektorowy 2024-04-19 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-28 „MODERNIZACJA STANOWISKA POMPOWEGO W POMPOWNI ŚCIEKÓW OGÓLNOSPŁAWNYCH NA ODDZIALE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA – TOD / TZOC” Usługa Regulamin sektorowy 2024-04-11 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-14 „ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI” Dostawa Regulamin sektorowy 2024-03-28 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-11 BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ PARKINGU PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH Robota budowlana Ustawa PZP 2024-03-27 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-08 ZAKUP I DOSTAWA OPASEK NAPRAWCZYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2024-03-22 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-07 OCHRONA MIENIA NA PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH PRZY UL. ŻELIWNEJ W KATOWICACH Usługa Ustawa PZP 2024-03-15 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-06 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na rok 2024 Usługa Ustawa PZP 2024-03-21 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-05 „Renowacja rurociągów technologicznych do zagęszczaczy grawitacyjnych nr 3 i 4 na terenie Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała Centrum – TOD” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-03-14 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-04 RENOWACJA BUDYNKU WARSZTATU MECHANICZNEGO PRZY ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-03-13 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-03-01 REMONT ELEWACJI BUDYNKU POMPOWNI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĄBRÓWKA MAŁA CENTRUM” PRZY UL. MILOWICKA 9a W KATOWICACH- ETAP II Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-03-11 10:00:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry