WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/zamowienia
Drukuj grafikę : tak / nie

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 9.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2021-11-29 DOSTAWA SYSTEMU DETEKCJI UTONIĘĆ WRAZ Z LICENCJĄ NA OPROGRAMOWANIE, KAMERAMI PODWODNYMI W BATYSKAFACH, STACJĄ MONITOROWANIA I KONTROLI, ALERTAMI RADIOWYMI, INSTALACJĄ ORAZ WDROŻENIEM DLA BASENU BRYNÓW ORAZ BASENU BUROWIEC ORAZ POMOCĄ TECHNICZNĄ I AKTUALIZACJĄ DO NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA Dostawa Ustawa PZP 2021-12-29 10:00:00 otwarte
2021-11-23 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. OGRODOWEJ, UL. ŁANOWEJ, UL. MAJAKOWSKIEGO W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2021-12-08 10:00:00 otwarte
2021-11-19 „WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY PARKINGU DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI NA PODSTAWIE ART. 50A I 130 A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO” Usługa Regulamin sektorowy 2021-12-03 10:00:00 otwarte
2021-11-03 KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO DLA BASENU BRYNÓW ORAZ BASENU BUROWIEC W LATACH 2022-2024 Usługa Ustawa PZP 2021-11-19 10:00:00 otwarte
2021-10-29 KOMPLEKSOWA USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA BASENU BUROWIEC ORAZ BASENU BRYNÓW W OKRESIE OD 31.12.2021r DO 31.12.2024r. Usługa Ustawa PZP 2021-11-15 10:00:00 otwarte
2021-10-29 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ROKU 2022 ORAZ REALIZOWANIE BILANSOWANIA HANDLOWEGO ENERGII WYTWORZONEJ W DWÓCH MIKROINSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH (38,75 kW) NA POTRZEBY BASENÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. Dostawa Ustawa PZP 2021-11-30 10:00:00 otwarte
2021-10-29 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI BASENU BUROWIEC I BASENU BRYNÓW - W LATACH 2022 - 2024 Usługa Ustawa PZP 2021-11-29 10:00:00 otwarte
2021-10-18 „WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU O KODZIE 19 08 01 - SKRATKI Z KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S. A.” Usługa Regulamin sektorowy 2021-11-08 10:00:00 rozstrzygnięte
2021-10-15 Zakup i dostawa koagulantu Dostawa Regulamin sektorowy 2021-10-29 10:00:00 rozstrzygnięte

do góry