Odkręć i napij się! - jak bezpiecznie pić wodę z kranu | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Odkręć i napij się! - jak bezpiecznie pić wodę z kranu

2022-05-26

Odkręć i napij się! Takim hasłem Katowickie Wodociągi rozpoczynają akcję informacyjną zachęcając do picia wody z kranu mieszkających w Katowicach uchodźców z Ukrainy. Akcja jest elementem prowadzonej od trzech lat kampanii „Kranówka katowicka. Szluknij sie z kokotka!”

Odkręć i napij się

W Ukrainie obowiązują normy jakości wody mniej rygorystyczne niż w krajach unijnych, w tym w Polsce. Jest ona jednym z wielu państw na świecie, gdzie nie zaleca się picia wody z kranu. Stąd też przybywający do Polski uchodźcy obawiają się picia wody z kranu w naszym kraju.

Wychodząc naprzeciw potrzebie zaspokojenia jednej z podstawowych ludzkich potrzeb jaką jest pragnienie, Katowickie Wodociągi postanowiły uruchomić akcję informacyjną „Odkręć i napij się!” Ma ona na celu przekonanie przybyłych do Polski uchodźców z Ukrainy, że woda z naszej sieci jest bezpieczna dla zdrowia i można ją pić prosto z kranu.

Katowickie Wodociągi każdego dnia podejmują starania, aby zapewnić mieszkańcom naszego miasta i przybywającym do niego gościom wodę najwyższej jakości. Stały monitoring oraz ciągłe inwestycje w wymianę sieci wodociągowej przekładają się na jakość dostarczanej wody - podkreśla Stanisław Krusz, prezes Katowickich Wodociągów.

Woda z sieci w Katowicach jest dobrej jakości. Musi spełniać normy określone w prawie polskim i unijnym. Jest poddawana stałemu monitoringowi. Próbki pobierane są w 52 miejscach uzgodnionych z Sanepidem, które dla pełnego obrazu o jakości wody są rozmieszczone na terenie całego miasta. Badania wykonuje Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, a także akredytowane laboratorium Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Katowicach. To oczywiście nie jedyne wykonywane badania. Analizy przeprowadzane są w każdym przypadku, gdy może dojść do sytuacji wpływającej na jakość - awarii, inwestycji, remontów, spadków ciśnienia czy przekierowania wody. Ponieważ Katowice nie posiadają własnych ujęć i kupują wodę od dostawcy hurtowego, dlatego przeprowadzone są także badania próbek ze studni zakupowych. Łącznie Laboratorium Katowickich Wodociągów przeprowadza około 1 000 oznaczeń miesięcznie.

Woda jest produktem nietrwałym, którego jakość może ulegać zmianie. Może mieć na nią wpływ czas przez jaki stała nieużywana w instalacji wewnętrznej budynku oraz stan tej instalacji. Z tego powodu Katowickie Wodociągi przygotowały dwujęzyczne plakaty i ulotki, w języku polskim i ukraińskim, z instrukcją jak bezpiecznie pić wodę kranu.

Zasada jest taka - żeby mieć pewność, że pijemy z kranu zdrową wodę, nim nalejemy ją do szklanki należy odpuścić z instalacji tę, która stoi w niej od jakiegoś czasu. Najlepiej odkręcić kran z zimną wodą i włożyć pod nią rękę. Początkowo woda jest zawsze cieplejsza. Jak poczujemy, że leci naprawdę zimna, to znaczy, że dopłynęła do nas woda z sieci. Możemy ją nalać do szklanki i pić bez obaw.

Na plakatach i ulotkach zamieszczony jest prosty przekaz w formie instrukcji, tak by był czytelny dla każdego odbiorcy. Plakaty i ulotki zostały umieszczane w zorganizowanych miejscach noclegowych dla uchodźców z Ukrainy na terenie Katowic. Akcja informacyjna prowadzona jest także podczas niektórych wydarzeń, w których uczestniczą Katowickie Wodociągi lub które wspierają i podczas których promują picie wody z kranu.

- Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie tej akcji, ponieważ woda jest jednym podstawowym produktem potrzebnym do życia - mówi Stanisław Krusz. - Akcja ma zarówno wymiar społeczny i edukacyjny, jak i uzasadnienie ekonomiczne. Przekonując do picia wody z kranu, uświadamiamy, że woda w Katowicach jest bezpieczna dla zdrowia. Pokazujemy równocześnie, że pijąc wodę z kranu, która jest dobrej jakości, ale znacznie tańsza od butelkowanej, oszczędzamy pieniądze, których uchodźcom przecież brakuje.

do góry