Katowickie Wodociągi partnerem aplikacji do naprawiania miasta | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Katowickie Wodociągi partnerem aplikacji do naprawiania miasta

2018-04-17

Katowice dołączają do Naprawmyto.pl, serwisu do mapowania usterek w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy mogą wskazać problem w swojej okolicy i na bieżąco śledzić, jak zostanie naprawiony przez miejskie służby, w tym Katowickie Wodociągi. 

Naprawmyto.pl jest efektem współpracy kilkunastu organizacji pozarządowych z całej Polski i ma ułatwiać komunikację między mieszkańcami a samorządem. Jej inicjatorami były Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacja im. Stefana Batorego.

Naprawmyto.pl to proste narzędzie do naprawiania miasta. Mieszkaniec - poprzez stronę internetową lub aplikację na smartfona - zgłasza problem zaznaczając miejsce zdarzenia na mapie. Wybiera jedną z możliwych kategorii z zakresu: infrastruktury, przyrody i bezpieczeństwa lub kategorię „inne”. Dodaje opis i zdjęcie. Służby miejskie wyjaśniają problem i zajmują się jego rozwiązaniem. Jeśli z jakiegoś powodu się to nie uda, mieszkaniec również zostanie o tym poinformowany.

W Katowicach został powołany zespół ds. Naprawmyto.pl, złożony z opiekunów w miejskich jednostkach organizacyjnych i wydziałach Urzędu Miasta. W projekcie biorą udział: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, a także Straż Miejska, która administruje katowicką podstroną Naprawmyto.pl. Do udziału w nim zaproszone zostały również miejskie spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Katowickie Wodociągi.

Alerty można zgłaszać zarówno przez stronę internetową www.katowice.naprawmyto.pl jak i przez aplikacje mobilne na systemy Android i iOS. Alerty dodawane przez zalogowanych użytkowników pojawiają się na mapie od razu, natomiast te od osób anonimowych podlegają obowiązkowej moderacji. Również powiadomienia o kolejnych etapach rozwiązywania sprawy dostają tylko zalogowani mieszkańcy. Każdy alert można komentować, popierać i udostępniać na portalach społecznościowych.

Do tej pory w ramach Naprawmyto.pl w całej Polsce udało się rozwiązać prawie 24 tysiące spraw. Wśród miast, które korzystają z tej formy współpracy z mieszkańcami, są m.in. Lublin, Gdynia i Dąbrowa Górnicza. Teraz do sieci dołączają Katowice.

do góry