Ciekawostki | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Ciekawostki

  • W 1874 roku na terenie gminy Katowice było 1108 studni, z których czerpano wodę na potrzeby gospodarstw domowych.
  • W latach 1848-1877 w wyniku eksploatacji górniczej na terenie Dąbrówki Małej, Wełnowca, Józefowca, Dębu i Katowic wyschły 4 źródła i 60 studni.
  • W 1875 roku średnie zużycie wody na Górnym Śląsku wynosiło 15 litrów/dobę/osobę.
  • W 1908 roku statystyczny mieszkaniec Katowic zużywał 92 litry wody na dobę. Zużycie wody wzrastało do 1991 roku i wynosiło 229,4 litry/osobę/dobę. Od 1991 zużycie wody zaczęło spadać. W 2006 roku wynosiło 99,4 litry/osobę/dobę.
  • Pod koniec XIX wieku opłata za wodę wynosiła 15 fenigów za m3. Przy zużyciu wyższym niż 300 m3 cenę obniżano do 10 fenigów za m3.
  • W 1925 roku w Katowicach było 109 hydrantów ulicznych i 59 hydrantów w budynkach publicznych i prywatnych.
  • W 1932 roku wybudowano pierwszą hydrofornię dla miasta Katowice. Nieczynna, ale wciąż istniejąca hydrofornia jest zlokalizowana pod pl. Miarki.
  • Dopiero w latach 1940-1944 wybudowano pierwszą sieć wodociągową na terenie Piotrowic.
  • Najwyższe budynki w Katowicach, do których wodę dostarczają Katowickie Wodociągi S.A. to: Altus 104,9 m wysokości, Stalexport 97 m wysokości, biurowiec przy ul. Wita Stwosza - siedziba Prokuratury i budynek mieszkalny przy ul. Sokolskiej 90 m wysokości, Kukurydze 83 m wysokości, Gwiazdy 71 m wysokości, Ślizgowiec przy ul. Korfantego 70 m wysokości, Superjednostka 65 m wysokości, biurowiec przy ul. Francuskiej 62 m wysokości i Drapacz Chmur 60 m wysokości.
do góry