WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/SprzataMy-ulice-Norwida-i-pijemy-kranowke-/idn:468
Drukuj grafikę : tak / nie

SprzątaMy ulicę Norwida i pijemy kranówkę

Aktualności

2018-06-29

SprzątaMy ulicę Norwida i pijemy kranówkę

Od połowy kwietnia trwa akcja SprzątaMy Dzielnice. Ostania z cyklu - w sobotę 30 czerwca. Na uczestników będą czekały grill i woda z Katowickich Wodociągów S.A.

Akcję SprzątaMy Dzielnice organizują wspólnie Urząd Miasta w Katowicach i Stowarzyszenie Wolnej Herbaty. Mieszkańcy najpierw sami zgłaszali tereny do posprzątania, na które później internauci mogli oddać swój głos. Powstała lista siedmiu miejsc z największym poparciem, a sześć z nich udało nam się już wspólnie posprzątać. Ostatni cel to ulica Norwida, tereny przy byłym nasypie kolejowym. Zbiórka w sobotę (30.06), o godz. 10, na skrzyżowaniu ulic Norwida i Słonecznej, za sklepem Lidl.  

To jeden z elementów miejskiego projektu KATOobywatel, którego celem jest aktywizacja mieszkańców, włączenie ich w dbanie o miasto i edukacja. W tym wypadku chodzi o problem odpadów i dzikich wysypisk. Wspólne dla wszystkich akcji jest m.in. to, że uczą dbania o środowisko, w tym ograniczania produkcji odpadów. To dlatego uczestnicy mają zabrać ze sobą naczynia: talerze i kubki, a dla tych, którzy zapomną, zawsze przygotowane są metalowe tacki i… słoiki do picia wody. Od początku wodę zapewniają Katowickie Wodociągi S.A. Najczęściej z pobliskich hydrantów, które na co dzień stanowią zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po ich odpowiednim przygotowaniu można z nich także czerpać wodę do picia.

Woda pod lupą: smak i zapach

Woda dostarczana do mieszkańców musi spełniać normy dla wody zdatnej do spożycia przez ludzi, określone w prawie polskim i unijnym.  W Katowicach nad jej jakością codziennie czuwa akredytowane Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. Na terenie całego miasta wyznaczono ponad 50 punktów monitoringu. Są równomiernie rozmieszczone, tak aby dawać obraz jakości wody w całej sieci. Badania jakości wody prowadzone są w oparciu o harmonogram zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W ciągu roku z wytypowanych punktów pobieranych jest ponad 200 próbek. Katowickie Wodociągi nie posiadają własnych ujęć wody. Kupują ją za pośrednictwem 79 studni zakupowych. Z  blisko 20 woda badana jest raz w miesiącu. Woda poddawana jest badaniom fizykochemicznym i mikrobiologicznych. W pracowni badań sensorycznych sprawdzany jest także jej smak i zapach. Na podstawie wyników analiz jakości wody przeprowadzanych przez Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje okresową ocenę jakości wody na terenie Katowic.  

Próbki wody badane są również przed podłączeniem nowo wybudowanej sieci oraz w przypadku zgłoszeń o pogorszeniu jakości wody. Każdorazowo badana jest też woda w przypadku niepokojących sygnałów czy wystąpienia przekroczeń na monitoringu jakościowym on-line, który jest zamontowany w kilku miejscach na terenie miasta.

Pij wodę z kranu, ale…  

Katowickie Wodociągi S.A. eksploatują sieć wodociągową o długości ponad 1000 km. Woda w sieci jest dobrej jakości i zdatna do pica. Ponieważ pochodzi z ujęć powierzchniowych nie jest wysokozmineralizowana. Niski poziom magnezu i wapnia oznacza, że woda jest miękka co jest korzystne dla pralek, zmywarek i czajników. Chcąc pić wodę prosto z kranu należy pamiętać, że wewnętrzna instalacja i nasze krany mogą być źródłem jej wtórnego zanieczyszczania. Jeżeli instalacja wewnętrzna jest stara, to w jej wnętrzu przez lata odłożył się osad. Na sitkach naszych kranów mogą namnażać się mikroorganizmy, które naturalnie występują w wodzie. Wyższa temperatura to dla nich idealne środowisko do rozmnażania. Żeby mieć pewność, że pijemy z kranu zdrową wodę, trzeba dbać o czystość instalacji wewnętrznej np. czyszcząc co jakiś czas sitka lub perlatory. Nim nalejemy wodę do szklanki należy odpuścić z instalacji wodę, która stoi w niej od jakiegoś czasu. Najlepiej odkręcić kran z zimną wodą i włożyć pod nią rękę. Początkowo woda jest zawsze cieplejsza. Jak poczujemy, że leci naprawdę zimna, to znaczy, że doleciała do nas woda z sieci. Tę możemy nalać do szklanki i pić bez obaw. Na pewno jest dobrej jakości.

do góry