WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/zwrot-nadplaty
Drukuj grafikę : tak / nie

Zwrot nadpłaty

W przypadku powstania nadpłaty, np. w związku z otrzymaniem faktury korygującej, dwukrotnym opłaceniem tej samej faktury itp. klient może wystąpić o zwrot środków wypełniając wniosek: SBO/GWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty i dostarczając go osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, bądź przesyłając faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: . Klienci zarejestrowani w Internetowym Biurze Obsługi Klienta mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

do góry