WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/usluga-sms
Drukuj grafikę : tak / nie

Usługa SMS

Aktywacja usługi informacyjnej SMS jest kolejnym krokiem zmierzającym do poszerzenia kontaktu z klientem oraz udoskonalenia jego obsługi.

Usługa informacyjna SMS jest bezpłatna (za wyjątkiem aktywacji/dezaktywacji usługi SMS) i polega na przesyłaniu na urządzenie do odbierania wiadomości tekstowych SMS informacji, o planowanych przerwach w dostawie wody lub o awariach na sieci wodociągowej, które istotnie mogą zakłócić lub ograniczyć możliwość korzystania z usług Katowickich Wodociągów S. A.

Z usługi informacyjnej SMS mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta Katowice, którzy spełniają następujące warunki:

Zapraszamy do korzystania z usługi informacyjnej SMS

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 32 78 82 534 lub osobisty w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach - Szopienicach.

do góry