WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/e-faktura
Drukuj grafikę : tak / nie

E-faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Katowickich Wodociągów S.A., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury - fakturą elektroniczną.

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe. Jest zabezpieczona podpisem elektronicznym co gwarantuje autentyczność jej treści i pochodzenia.

E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem:

E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Katowickich Wodociągów S.A., którzy spełniają następujące warunki:

Klienci zarejestrowani w iBOK dokonują akceptacji aktywując e-fakturę za pośrednictwem iBOK w zakładce e-faktura

Klienci nie zarejestrowani w iBOK dokonują akceptacji składając w Katowickich Wodociągach S.A. poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur”, dostępny na stronie internetowej w zakładce e-faktura oraz w Biurze Obsługi Klienta. Podpisany formularz Klient może:

Korzyści z wyboru e-faktury:

do góry