WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/wladze-spolki
Drukuj grafikę : tak / nie

Władze spółki

Zarząd Spółki:

 • Stanisław Krusz - Prezes Zarządu
 • Krzysztof Latko - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci: 

 • Agata Woźniak - Karolczyk - Dyrektor ds. Obsługi Klienta i Sieci
 • Włodzimierz Pala - Dyrektor ds. Technicznych 
 • Jan Psiuk - Dyrektor ds. Inwestycyjno - Remontowych
 • Dorota Piech - Główny Księgowy

Rada Nadzorcza:

 • Joanna Zoń-Szczepańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 • Mirosława Stachura-Jeleń - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
 • Justyna Derejczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Olga Jakubowska - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Jarecki - Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Myszor - Członek Rady Nadzorczej
 • Wojciech Bar - Członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Właścicielem Katowickich Wodociągów S.A. jest Miasto Katowice, które posiada 100% akcji.

do góry