WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/rzeka-rawa
Drukuj grafikę : tak / nie

Rzeka Rawa

Rzeka Rawa to największy prawobrzeżny dopływ rzeki Brynicy. Jej źródła znajdują się w stawie Marcin w Rudzie Śląskiej - Chebziu. Zlewnia rzeki obejmuje teren o powierzchni około 90 km². Sama rzeka rozciąga się na odcinku 19,4 km. Przepływa kolejno przez miasta: Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Katowice i Mysłowice.

Na całej swojej długości do Rawy wpadają ścieki przemysłowe i komunalne. Z tego też powodu ilość wód naturalnych w rzece systematycznie się zmniejsza.

Ze względu na swoje położenie Rawa ma ogromne znaczenie dla miasta Katowice. Stanowi ona główną zlewnię wód opadowych dla większości jego terenów, z wyjątkiem jego południowych i wschodnich dzielnic.

W latach 1926 - 1938 przeprowadzono pierwsza regulację odcinak rzeki Rawy. Prawidłowe warunki przepływu wody w korycie utrzymały się stosunkowo niedługo. W 1975 roku przystąpiono do realizacji drugiej regulacji rzeki Rawy, która trwała do 2006 roku. Prowadzono ją w dwóch etapach. Rolę najpierw inwestora, później inwestora zastępczego drugiego etapu przyjęło na siebie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach - dzisiejsze Katowickie Wodociągi S.A.

Histori pierwszej i drugiej regulacji rzeki Rawy oraz znaczenie tej rzeki dla rozwoju regionu została opisana w Monografii rzeki Rawy, publikacji, która ukazała się w 2006 roku pod red. Jana Psiuka, Dyrektora ds. Inwestycyjno-Remontowych Katowickich Wodociągów S.A. 

do góry