WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/nagrody-i-wyroznienia
Drukuj grafikę : tak / nie

Nagrody i wyróżnienia

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (dawniej Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.) ściśle współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi i biznesowymi. Jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Polskiej Izby Ekologii, Śląskiego Klastra Wodnego, Śląskiej Izby Budownictwa oraz Regionalnej Izby Gospodarczej. Pracownicy Katowickich Wodociągów S.A. należą do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych.

Proekologiczna, innowacyjna i biznesowa działalność Katowickich Wodociągów S.A. jest nagradzana i wyróżniana.

do góry