WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/inwestycje-unijne
Drukuj grafikę : tak / nie

Inwestycje unijne

Dotychczas Katowickie Wodociągi S.A. tylko raz sięgnęły po środki unijne. Z powodzeniem wystąpiły z wnioskiem o dofinasowanie w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zrealizowane zostało zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach

do góry