WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/index
Drukuj grafikę : tak / nie

O NAS

Katowickie Wodociągi S.A. świadczą usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców miasta Katowice. Dostarczają wodę, odprowadzają i oczyszczają ścieki. Eksploatują ponad 1000 km sieci wodociągowej i ponad 750 km sieci kanalizacyjnej, a ścieki oczyszczają w czterech oczyszczalniach mechaniczno-chemiczno-biologicznych o łącznej przepustowości ponad 110 tys. m3 ścieków na dobę.

do góry