Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: ZDP/PN/R/42/19

  • Przedmiot postępowania: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: ELEKTRYCZNEJ, WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ, KANALIZACYJNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PRZY ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE 130
    Numer postępowania: ZDP/PN/R/42/19
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 2 - ogłoszenie o przetargu.pdf 98.43KB pobierz plik : 2 - ogłoszenie o przetargu.pdf
kategoria: SIWZ [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 2 - SIWZ bez projektu i map.pdf 13.11MB pobierz plik : 2 - SIWZ bez projektu i map.pdf
zip 1 - Projekt III-C - Budynek E.zip 41.37MB pobierz plik : 1 - Projekt III-C - Budynek E.zip
zip 1 - dok w wersji edytowalnej.zip 53.78KB pobierz plik : 1 - dok w wersji edytowalnej.zip
kategoria: Zapytania i odpowiedzi/modyfikacje [11]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Odpowiedź na pyt. 1 - PP4243.pdf 163.28KB pobierz plik : Odpowiedź na pyt. 1 - PP4243.pdf
doc Zał. do odp. na pyt. 1 - wykaz robót - zmodyfik. na dzień 19.07.2019 - WERSJA EDYTOWALNA.doc 36.5KB pobierz plik : Zał. do odp. na pyt. 1 - wykaz robót - zmodyfik. na dzień 19.07.2019 - WERSJA EDYTOWALNA.doc
pdf odpowiedź na pyt.2. 162.09KB pobierz plik : odpowiedź na pyt.2.
doc wykaz robót - zmodyfik. na dzień 23.07.2019 37KB pobierz plik : wykaz robót - zmodyfik. na dzień 23.07.2019
pdf odpowiedź na pyt. 3. 82.47KB pobierz plik : odpowiedź na pyt. 3.
pdf do Wykonawców - przedmiary robót jako pdf.pdf 63.42KB pobierz plik : do Wykonawców - przedmiary robót jako pdf.pdf
pdf 02 - Bud - Przedmiar z podstawą.pdf 412.11KB pobierz plik : 02 - Bud - Przedmiar z podstawą.pdf
pdf 05 - IS Przedmiar.pdf 185.08KB pobierz plik : 05 - IS Przedmiar.pdf
pdf 07 - IE Przedmiar.pdf 291.53KB pobierz plik : 07 - IE Przedmiar.pdf
pdf Odpowiedź na zapytanie 4,5 79.86KB pobierz plik : Odpowiedź na zapytanie 4,5
pdf odpowiedź na zapytanie nr 6 59.44KB pobierz plik : odpowiedź na zapytanie nr 6
kategoria: Część jawna [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 17- część jawna.pdf 48.34KB pobierz plik : 17- część jawna.pdf
wszystkie zamówienia

do góry