Formularz kontaktowy | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Strona główna/LABORATORIUM/Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Przyjmuję do wiadomości informację, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wodociagi.katowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rejestracji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi / odpowiedzi na zapytanie
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji zleconej usługi

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi/odpowiedzi na zapytanie

* pola wymagane
do góry